fbpx

Słówka z angielskiego klasa 7

Jakie są słówka z angielskiego w klasie 7? Ogólny zakres (tematy) słownictwa w danej klasie określa podstawa programowa. Tutaj https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Jezyk-obcy-nowozytny …