fbpx

Category: słówka

angielski podstawowe zwroty

angielski podstawowe zwroty

Podstawowe zwroty z języka angielskiego wraz z tłumaczeniami.

Common expressions – Codzienne wyrażenia

Be careful.Bądź ostrożny.
Be careful driving.Jedź ostrożnie.
Can you translate this for me?Czy możesz to dla mnie przetłumaczyć?
Chicago is very different from Boston.Chicago bardzo różni się od Bostonu.
Don’t worry.Nie martw się.
Everyone knows it.Wszyscy to wiedzą.
Everything is ready.Wszystko jest gotowe.
Excellent.Świetnie.
From time to time.Od czasu do czasu.
Good idea.Dobry pomysł.
He likes it very much.Bardzo to lubi.
Help!Pomocy!
He’s coming soon.Wkrótce przyjdzie.
He’s right.On ma rację.
He’s very annoying.Jest bardzo irytujący.
He’s very famous.Jest bardzo sławny.
How are you?Jak się masz?
How’s work going?Jak tam praca?
Hurry!Pośpiesz się!
I ate already.Już zjadłem.
I can’t hear you.Nie słyszę cię
I’d like to go for a walk.Chciałabym iść na spacer.
I don’t know how to use it.Nie wiem, jak tego używać.
I don’t like him.Nie lubię go.
I don’t like it.Nie podoba mi się to.
I don’t speak very well.Nie mówię zbyt dobrze.
I don’t understand.Nie rozumiem.
I don’t want it.Nie chcę tego.
I don’t want that.Nie chcę tego.
I don’t want to bother you.Nie chcę ci przeszkadzać.
I feel good.Czuję się dobrze.
If you need my help, please let me know.Jeśli potrzebujesz mojej pomocy, daj mi znać.
I get off of work at 6.Kończę pracę o 6.
I have a headache.Boli mnie głowa.
I hope you and your wife have a nice trip.Mam nadzieję, że ty i twoja żona będziecie mieć przyjemną podróż.
I know.Wiem.
I like her.Lubię ją.
I’ll call you when I leave.Zadzwonię, kiedy wyjdę.
I’ll come back later.Wrócę później.
I’ll pay.Zapłacę.
I’ll take it.Wezmę to.
I’ll take you to the bus stop.Zabiorę cię na przystanek autobusowy.
I lost my watch.Zgubiłem zegarek.
I love you.Kocham Cię.
I’m Polish.Jestem Polakiem..
I’m cleaning my room.Sprzątam mój pokój.
I’m cold.Zimno mi.
I’m coming to pick you up.Jadę cię odebrać.
I’m going to leave.Zamierzam stąd iść.
I’m good, and you?Dobrze, a ty?
I’m happy.Jestem szczęśliwy.
I’m hungry.Jestem głodny.
I’m married.Jestem żonaty.
I’m not busy.Nie jestem zajęty.
I’m not married.Nie jestem żonaty.
I’m not ready yet.Nie jestem jeszcze gotowy.
I’m not sure.Nie jestem pewny.
I’m sorry, we’re sold out.Przepraszam, wyprzedane.
I’m thirsty.Jestem spragniony.
I’m very busy. I don’t have time now.Jestem bardzo zajęta. Nie mam teraz czasu.
I need to change clothes.Muszę się przebrać.
I need to go home.Muszę iść do domu.
I only want a snack.Chcę tylko przekąskę.
Is Mr. Smith an American?Czy pan Smith jest Amerykaninem?
Is that enough?Czy to wystarczy?
I think it’s very good.Myślę, że to bardzo dobre.
I think it tastes good.Myślę, że dobrze smakuje.
I thought the clothes were cheaper.Myślałem, że ubrania są tańsze.
It’s longer than 2 miles.To jest dłuższe niż 2 mile.
I’ve been here for two days.Jestem tu od dwóch dni.
I’ve heard Texas is a beautiful place.Słyszałem, że Teksas to piękne miejsce.
I’ve never seen that before.Nigdy wcześniej tego nie widziałem.
I was about to leave the restaurant when my friends arrived.Miałem już wyjść z restauracji, kiedy przyjechali moi przyjaciele.
Just a little.Tylko trochę.
Just a moment.Chwileczkę.
Let me check.Niech sprawdzę.
Let me think about it.Pozwól, że to przemyślę.
Let’s go have a look.Chodźmy zobaczyć.
Let’s practice English.Poćwiczmy angielski.
May I speak to Mrs. Smith please?Czy mogę porozmawiać z panią Smith?
More than that.Więcej niż to.
Never mind.Nieważne.
Next time.Następnym razem.
No.Nie.
Nonsense.Nonsens.
No, thank you.Nie, dziękuję.
Nothing else.Nic więcej.
Not recently.Ostatnio nie.
Not yet.Jeszcze nie.
Of course.Oczywiście.
Okay.W porządku.
Please fill out this form.Wypełnij ten formularz.
Please take me to this address.Proszę zabrać mnie pod ten adres.
Please write it down.Proszę to zapisać.
Really?Naprawdę?
Right here.Tutaj.
Right there.Tam.
See you later.Do zobaczenia później.
See you tomorrow.Do zobaczenia jutro.
See you tonight.Do zobaczenia wieczorem.
She’s pretty.Jest ładna.
Sorry to bother you.Przepraszam, że przeszkadzam.
Stop!Zatrzymaj się!
Take a chance.Spróbuj.
Take it outside.Wynieś to na zewnątrz.
Tell me.Powiedz mi.
Thanks for everything.Dzięki za wszystko.
Thanks for your help.Dzięki za pomoc.
Thank you.Dziękuję Ci.
Thank you miss.Dziękuję Pani.
Thank you sir.Dziękuję Panu.
Thank you very much.Dziękuję Ci bardzo.
That looks great.To wygląda świetnie.
That’s alright.Jest w porządku.
That’s enough.Wystarczy.
That’s fine.W porządku.
That’s it.Otóż ​​to.
That smells bad.To brzydko pachnie.
That’s not fair.To niesprawiedliwe.
That’s not right.To nie tak.
That’s right.Zgadza się.
That’s too bad.Szkoda.
That’s too many.To za dużo.
That’s too much.To za dużo.
The book is under the table.Książka jest pod stołem.
They’ll be right back.Zaraz wrócą.
They’re the same.Są takie same.
They’re very busy.Są bardzo zajęci.
This doesn’t work.To nie działa.
This is very difficult.To jest bardzo trudne.
This is very important.To jest bardzo ważne.
Try it.Spróbuj.
Very good, thanks.Bardzo dobrze, dziękuję.
We like it very much.Bardzo nam się to podoba.
Would you take a message please?Czy mógłbyś przyjąć wiadomość?
Yes, really.Tak naprawdę.
You’re beautiful.Ty jesteś piękna.
You’re very nice.Jesteś bardzo miły.
You’re very smart.Jesteś bardzo mądry.
Your things are all here.Twoje rzeczy są tutaj.
angielski podstawowe zwroty

więcej znajdziesz tutaj https://www.englishspeak.com/en/english-phrases

Scroll to Top