fbpx

Category: strona bierna

ANGIELSKI Strona Bierna – BUDOWA i ĆWICZENIA

angielski strona bierna
angielski strona bierna

angielski strona bierna

Jak poniżej widać, podstawy strony biernej w języku angielskim są dosyć proste 🙂 jeżeli znamy konstrukcję czasów i pamiętamy 3 formę czasowników nieregularnych. Angielska strona bierna jest też prosta ponieważ mamy jej “łatwo tłumaczalny” odpowiednik (coś jest/zostało/będzie zrobione) w języku polskim – “Piję yerba matę” = “Yerba mate jest pita”, “Wypiłem yerba matę” = Yerba mate została wypita”, “Wypiję yerba matę” = “Yerba mate będzie wypita” 🙂

Przykładowe zdania w stronie czynnej i biernej dla każdego z czasów.

wzory konstrukcji w następnej tabeli.

CZASSTRONA CZYNNASTRONA BIERNA
Present ContinuousI am drinking yerb mate.Yerba mate is being drunk.
Present SimpleI drink yerba mate.Yerba mate is drunk.
Past SimpleI drank yerba mate.Yerba mate was drunk.
Past ContinuousI was drinking yerba mate.Yerba mate was being drunk.
Present PerfectI have drunk yerba mate.Yerba mate have been drunk.
Past PerfectI had drunk yerba mate.Yerba mate had been drunk.
Future SimpleI will drink yerba mate.Yerba mate will be drunk.
be going toI am going to dink yerba mate.Yerba mate is going to be drunk.
modalsI should drink yerba mate.Yerba mate should be drunk.
modal perfectI should have drunk yerba mate.Yerba mate should have been drunk.
Jeżeli potrzebujesz pomocy ze zrozumieniem angielskiej strony biernej, zapraszam na korepetycje z języka angielskiego

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zrozumieniu strony biernej, zapraszam na korepetycje z języka angielskiego.

Wzory budowy angielskiego strony biernej.

Zdania z wzorami w następnej tabeli.

CZASSTRONA CZYNNASTRONA BIERNA
Present ContinuousX + am/is/are + ing + ZZ + is/are + being + 3 forma + X
Present SimpleX + 1 forma/s + ZZ + is/are + 3 forma + X
Past SimpleX + 2 forma + ZZ + was/were + 3 forma + X
Past ContinuousX was/were + ing + ZZ was/were + being + 3 forma
Present PerfectX have/has + 3 forma + ZZ + have/has been + 3 forma
Past PerfectX had + 3 forma + ZZ + had + 3 forma
Future SimpleX will + 1 forma + ZZ + will + be + 3 forma
be going toX am/is/are + going to + 1 forma + ZZ + am/is/are + going to be + 3 forma
modalsX should + 1 forma + ZZ + should be + 3 forma
modal perfectX should have + 3 forma + ZZ + should have been + 3 forma
Jeżeli potrzebujesz pomocy ze zrozumieniem angielskiej strony biernej, zapraszam na korepetycje z języka angielskiego

Budowa angielskiej strony biernej – przykładowe zdania i konstrukcja

CZASSTRONA CZYNNASTRONA BIERNA
Present ContinuousI am drinking yerb mate.
X + am/is/are + ing + Z
Yerba mate is being drunk.
Z + is/are + being + 3 forma + X
Present SimpleI drink yerba mate.
X + 1 forma/s + Z
Yerba mate is drunk.
Z + is/are + 3 forma + X
Past SimpleI drank yerba mate.
X + 2 forma + Z
Yerba mate was drunk.
Z + was/were + 3 forma + X
Past ContinuousI was drinking yerba mate.
X was/were + ing + Z
Yerba mate was being drunk.
Z was/were + being + 3 forma
Present PerfectI have drunk yerba mate.
X have/has + 3 forma + Z
Yerba mate have been drunk.
Z + have/has been + 3 forma
Past PerfectI had drunk yerba mate.
X had + 3 forma + Z
Yerba mate had been drunk.
Z + had + 3 forma
Future SimpleI will drink yerba mate.
X will + 1 forma + Z
Yerba mate will be drunk.
Z + will + be + 3 forma
be going toI am going to dink yerba mate.
X am/is/are + going to + 1 forma + Z
Yerba mate is going to be drunk.
Z + am/is/are + going to be + 3 forma
modalsI should drink yerba mate.
X should + 1 forma + Z
Yerba mate should be drunk.
Z + should be + 3 forma
modal perfectI should have drunk yerba mate.
X should have + 3 forma + Z
Yerba mate should have been drunk.
Z + should have been + 3 forma
Jeżeli potrzebujesz pomocy ze zrozumieniem angielskiej strony biernej, zapraszam na korepetycje z języka angielskiego

Przygotowałem więcej materiałów związanych z angielską stroną bierną

są to m.in. interaktywne ćwiczenia i gry

https://motywujacyanglista.pl/category/gramatyka/strona-bierna/

Wersja obrazkowa

może się przydać, gdy potrzebujesz łatwego dostępu na telefonie 🙂

Wersja obrazkowa przykładowych zdań w różnych czasach angielskiej strony biernej

strona bierna w języku angielskim

Wersja obrazkowa konstrukcji angielskiej strony biernej – konstrukcja w różnych czasach

Wersja obrazkowa konstrukcji angielskiej strony biernej – konstrukcja wraz z przykładowymi zdaniami w różnych czasach

ćwiczenia

Past Simple porządkowanie

angielska strona bierna ćwiczenie PORZĄDKOWANIE angielskiej strony biernej z rozsypanych zdań w stronie biernej (passive voice) w czasie Past Simple. Zdania pochodzą z www.perfect-english-grammar.com

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zrozumieniu strony biernej, zapraszam na lekcje języka angielskiego / korepetycje z języka angielskiego. OFERTA TUTAJ

Present Simple – Anagram

ćwiczenie ANAGRAM strony biernej (passive voice) w czasie Present Simple. Zdania pochodzą z www.perfect-english-grammar.com

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zrozumieniu strony biernej, zapraszam na lekcje języka angielskiego. OFERTA TUTAJ

Present Simple – Brakujące słowo

ćwiczenie BRAKUJĄCE SŁOWO strony biernej (passive voice) w czasie Present Simple. Zdania pochodzą z www.perfect-english-grammar.com

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zrozumieniu strony biernej, zapraszam na lekcje języka angielskiego. OFERTA TUTAJ

Present Simple – PORZĄDKOWANIE

ćwiczenie PORZĄDKOWANIE strony biernej (passive voice) w czasie Present Simple. Zdania pochodzą z www.perfect-english-grammar.com

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zrozumieniu strony biernej, zapraszam na lekcje. OFERTA TUTAJ

więcej informacji o stronie biernej

załączam linki do ciekawych stron wyjaśniających stronę bierną

https://dictionary.cambridge.org/pl/grammar/british-grammar/passive-voice

https://www.perfect-english-grammar.com/passive.html

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/passive

https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/active-and-passive-voice

https://www.english-grammar.at/online_exercises/passive-voice/passive-voice-index.htm

Scroll to Top