fbpx

egzamin

Aksjomat 2020 Test 1 Aksjomat 2019 Test 1

[advanced_iframe]https://motywujacyanglista.pl/materialy/gen/Forget-it-offline/genially.html[/advanced_iframe]

prawo

  Jeżeli pojazdy znajdują się w pozycji równorzędnej (np. oba pojazdy są na drodze z pierwszeństwem lub oba na drodze …

angly

Special promotions attract a lot of customers.

Specjalne promocje przyciągają wielu klientów.

I am sorry, but the promotion has expired.

Przykro mi, ale promocja się skończyła.

They gave me a 15% discount on this smartphone.

Dali mi 15% zniżki na ten smartfon.

We are all tired of his self-promotion.

Wszyscy jesteśmy zmęczeni jego autoreklamą.

He finally got a promotion at work.

On wreszcie dostał awans w pracy.

genially

 

please

proszę

welcome

witam(y)

see you

do zobaczenia

goodbye

do widzenia

good night

dobranoc

good evening

dobry wieczór

good morning

dzień dobry

hello

cześć

no

nie

yes

tak

The pass mark was 75%.

The highest mark was a B+.

te

at beginner level

to make it possible for somebody

umożliwiać coś komuś

there is a strong possibility that

istnieje duże prawdopodobieństwo, że

as far as possible

w miarę możliwości

there is every indication that

wszystko wskazuje na to, że

a remote chance

znikome prawdopodobieństwo

golden opportunity

znakomita okazja

purely by chance

przez czysty przypadek

the chance of a lifetime

życiowa szansa

fifty-fifty chance

50 procent czans

it was bound to happen

to musiało się stać

to stand a chance of

mieć szansę na

to be highly unlikely

być mało prawdopodobnym

most probably

najprawdopodobniej

staunch supporter

zagorzały zwolennik

to be open to suggestions

być otwartym na propozycje

to agree to differ

pozostać przy swoim zdaniu

to strongly disagree

zdecydowanie nie zgadzać się

to speak one’s mind

mówić, co się myśli

to agree with someone up to a point

zgadzać się z kimś do pewnego stopnia

pros and cons

za i przeciw

sweeping generalisation

ogromne uogólnienie

common belief

powszechne przekonanie

from somebody’s point of view

z czyjegoś punktu widzenia

strong reservations about something

duże zastrzeżenia wobec

opinion poll

sondaż

to be of the same opinion

być tego samego zdania

to change one’s mind

zmienić zdanie

to be under the impression

odnosić wrażenie

to have nothing against

nie mieć nic przeciwko

to address an issue

zajać się problemem

to express an opinion

wyrazić swoje zdanie

to be in favour of

popierać coś

to flatly reject

stanowczo odrzucać

strictly speaking

ściśle rzecz biorąc

to give an interview

udzielać wywiadu

frankly speaking

szczerze mówiąc

to give somebody one’s word

dać komuś słowo

evasive response

wymiajająca odpowiedź

slip of the tongue

przejęzyczenie

heated exchange

burzliwa wymiana zdań

unanimous decision

jednogłośna decyzja

to jump to conclusions

wyciągać pochopne wnioski

to put it bluntly

mówiąc wprost

to put it mildly

delikatnie mówiąć

to pay somebody a compliment

powiedzieć komuś komplement

to reach agreement

osiągać porozumienie

to build rapport

budować dobre stosunki

to spread rumours

rozsiewać plotki

to break a promise

złamać obietnicę

to take something into account

brać pod uwagę

to tell the truth

wyznać prawdę

to read between the lines

czytać miedzy wierszami

to stick to the point

nie odbiegać od tematu

to not mince one’s words

nie przebierać w słowach

to tell a lie

kłamać

to make a comment on

komentować coś

to make an announcement

ogłaszać coś

to hold a conversation

prowadzić rozmowę

striking similarity

uderzające podobieństwo

by far the best

zdecydowanie najlepszy

incomparably better

nieporównywalnie lepszy

distinguishing feature

cecha charakterystyczna

to be at odds with

nie pasować do

to be the only one of its kind

być jedynym w swoim rodzaju

to be designed to resemble

ma przypominać

to stand in stark contrast to

wyrażnie kontrastować z

to bear a resemblance to

być podobnym do

to closely resemble

bardzo przypominać

to vary considerably

znacznie się różnić

to have nothing in common

nie mieć ze sobą nic wspólnego

to tell the difference

dostrzegać różnicę

to make a comparison

dokonać porównania

to be doomed to failure

być skazanym na niepowodzenie

to try in vain

próbować na próżno

far from perfect

daleki od ideału

to go smoothly

iść gadko