fbpx

Connect the keyboard to the computer.

Podłącz klawiaturę do komputera.