fbpx

Her pension will be approximately $800 a month.

Jej emerytura będzie w przybliżeniu wynosiła $800 miesięcznie.

Scroll to Top