fbpx

I didn’t do that exercise.

Nie zrobiłem tego ćwiczenia.