fbpx

I don’t understand. Can you repeat that, please?

Nie rozumiem. Może pan powtórzyć?