fbpx

I inherited a healthy fortune.

Odziedziczyłem pokaźny majątek.