fbpx

If you freeze the strawberries, they’ll last longer.

Jeśli zamrozisz truskawki, one zachowają ważność na dłużej.