fbpx

In the summer most people leave Warsaw.

Latem większość ludzi wyjeżdża z Warszawy.