fbpx

Jim didn’t prepare for the exam.

Jim nie przygotował się do egzaminu.