fbpx

My daughter liked learning languages when she was younger.

Moja córka lubiła uczyć się języków obcych, kiedy była młodsza.