fbpx

The machine had lost 15 percent of its full power capability.

Maszyna straciła piętnaście procent swojej pełnej wydajności.