fbpx

These frogs live in tropical forests.

Te żaby żyją w lasach tropikalnych.