fbpx

They moved to Australia last year and I miss them very much.

Rok temu przeprowadzili się do Australii i bardzo za nimi tęsknię.