fbpx

to exceed the speed limit

przekroczyć dozwoloną prędkość