fbpx

to give first aid

udzielać pierwszej pomocy