fbpx

We don’t have enough food to last us for another month.

Nie mamy wystarczająco jedzenia, żeby wystarczyło nam na kolejny miesiąc.