fbpx

We were at the same primary school in London.

Chodziliśmy do tej samej podstawówki w Londynie.