fbpx

Well, I assumed she was healthy.

No cóż, założyłem, że ona była zdrowa.